پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

تو

ما با نوایِ حنجره‌ی یار دل‌خوش‌یم«نی‌نامه»ایم –با غمِ دل‌دار– دل‌خوش‌یمنالیده‌اند مرد و زن از هجرِ روی توما از وجودِ فاصله ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 16 بازدید

إنا نحن نزلناالذکر و إنا له لحافظون

گرد و غبارِ نفاق را کنار زنزردیِ ریا را بخُشکانظاهرِ معنویات را بشکنمعنویاتِ ظاهر را بمیران!                   کتابِ اول و آخرم،                                        ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 40 بازدید

استلزام

این‌ک کجا ابرو به‌هم آورده‌ای ای ماهک[ه]اینان چون‌این سردرگُم و کاوش‌گر و گم‌راهرویِ تورا جوی‌ند...از من اگر پُرسند جای‌ت را،حتما ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 12 بازدید

سه‌گونه

ابر و باد و مه و خورشید و فلک بی‌کارند،                                                    سَرِ ما می‌بارند!ابر و باد و مه و خورشید و ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 12 بازدید