پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

تب

شکوفه نیستم                   بهار، شادم کندبرگ نیستم               خزان، زردم کندانسان‌م!           تابستان، عاشق‌م کرده است
/ 8 نظر / 12 بازدید

کودکی

لب‌خند را نابالغاشک‌ را بی‌مقدمهسلام‌ را بی‌خداحافظنگاه‌ را پُرحیادوستی‌ را سادهعاشقی را نابلدزنده‌گی را             آخ...        پیر کاش ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 12 بازدید

خرابِ جعدِ گیسو‌ی‌ت همه‌ماها...

به شب‌بوها بگو: یارم،اگر عطرِ نفس‌هایَ‌ش-                            -به‌پیچد...           ماه از آن‌بالا...                         و ابر و باد و بعد از آنزمان و عقلِ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 12 بازدید