پست های ارسال شده در تیر سال 1389

سوال

دانش‌جویانی که در اجتماعِ اعتراضی در بهارستان، می‌خواستند مجلس را به توپ به‌بندند، چه‌ نسبتی بینِ مطالباتِ خودشان و سخنان ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 31 بازدید