پست های ارسال شده در آبان سال 1388

هووم؟؟

می‌خوابم             اما خوابم نمی‌برد می‌خوانم             اما یادم نمی‌ماند می‌بینم             اما کور شده‌ام                               پزشک‌ها گفته‌اند:                               زمین‌گیر شده‌ام... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 17 بازدید