پست های ارسال شده در مهر سال 1388

تورم شعاری یا شعرهای تورمی!

دوچیز هیچ گاه هدف‌مند نمی‌گردند: یکی یارانه‌های نفتی و دیگری عشق و عاشقی! ... ارتباطِ وثیقی‌ست بینِ حجمِ الطافِ  تو و رشدِ تمناهای ما... ... تورم گرفته‌اید! متأسفم... به‌ترین ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید

محرم

با هم صدا کردند ماتم‌های عالم را... گاهی محرم‌های درون آدمی زودتر از محرم بیرونی اتفاق می‌افتد... بلندمرتبه‌ شاهی ز صدر زین ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 17 بازدید

اقتصادنا الشعر، شعرنا الاقتصاد

چندکار ِ آزاد ِ اقتصادی... ... بازی ِ غریبی‌ست،                         حاکی ِ روی پلک‌هات                                     حکایت ِ من و مژه‌هات... ... می‌خواستم صید ِ دلم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 22 بازدید