پست های ارسال شده در بهمن سال 1386

منتهای آمال عاشورایی، غم نامه ی دوم، فهم حسینی، مدیریت عاشقانه!

« إنّ الحسین(ع) تنهی عَنِ المنُکَر » شبی خواستم بخوانمت، نشد. خواستم بنویسمت، نشد. شبِ دیگری خواستم به تصویر بنگارمت، نشد! یک روز خواستم ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 21 بازدید