پست های ارسال شده در آدر سال 1384

من عشق فعف ثم مات مات شهيدا!!! عاشق منم... خيلی سخته وقتی که بفهمی واسه ی همه زيادی هستی! نمی دونم چرا لياقت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 16 بازدید