پست های ارسال شده در مهر سال 1383

دویدم بسوی نگرانی ها ناگهان در هیاهوی سکوت گم شدم بی اختیار اشکانم سرازیر شد حیف از آن همه عشق... آزادگی هیچ بهایی ندارد!! آزادیم ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 16 بازدید
از بیابان آسمان گذشتن بی خبر ای ناتنی                                                      از گذشته تا به امروز این تطاول عاشقانه ناتنی از نهان ها تا ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 16 بازدید
من به روشنایی نگاه میکردم    هی بالا و پایین می پرید،سرش گیج میرفت،خسته میشد،گریه میکرد،میخندید من به روشنایی نگاه میکردم...     بهم ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 17 بازدید
هنوز خوابیده بود       روی تخت و زیر پتو   وقتی که دیوار بالا میآمد     و خوابش نمیگرفت             در تاریکی وجود ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 15 بازدید
آن روز که دستانم را به سوی تو دراز ميکردم                          با تو رز و نياز کردم<?xml:namespace prefix = o ns ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 18 بازدید