پست های ارسال شده در مرداد سال 1383

می خواستم در آسمان آبی چشمت٬ پرواز کنم! ناگهان چشمت را بستی و من له شدم!                                                          دیروز مثل اولین باری که دیدمت واژه ها به ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 31 بازدید
"ریشه هامان در سیاهی ها قلب هامان٬میوه های نور یکدیگر را سیر می کردیم با بهار باغهای دور   می نشستم خسته در بستر خیره در ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 20 بازدید