بانو

تبیین نمی‌کند
   گُلِ پیرهن‌ت را،
                 حجاب!
-

حجاب رندانه‌ترین اتفاقِ فطری - فمینیستی‌ست که از نظرِ اسلام واجب است. به‌عنوانِ یک مرد حامیِ حجاب بماهو حجاب‌م. قطعا برای ما مردها هم خیلی فایده دارد!

/ 3 نظر / 8 بازدید

[لبخند]