بسم رب المهدي

1god.gif

روح آزاد ، روحپوش آزاد؟؟

خدايا ما چقدر آزاديم !

آنقدر آزاديم كه هميشه يادمان مي رود بنده ايم . آن قدر آزاديم كه يادمان مي رود عبديم ، يادمان مي رود معبودي هست . يادمان مي رود هر آنچه كه تو داده اي را . يادمان مي رود رسم جوانمردي بر اين است كه قدر بدانيم . خدايا ما با خود مرد نيستيم چه برسد با تو جوانمرد . خدايا ما حتي تحمل شنيدن سرزنش هاي"خود" را هم نداريم .

كانت سوال خوبي را مطرح كرده : قانون اخلاق چگونه مي تواند الزام آور باشد ؟

اينكه جواب اين سوال در عمل بايد مورد تحليل قرار بگيرد و آيا گرفته يا نه و اينكه اصلا خود كانت چه جوابي براي آن دارد بماند . مثل همان "سوت" ( از اين به بعد براي مطالب گذشته ي خودم هم كپي رايت قائل مي شوم) .

داشتم مي گفتم خدا ، كه ما خيلي آزاديم . آنقدر آزاديم كه راحت اسير مي شويم . اسير هرچيزي كه تو نباشي . اسير هر چيزي كه غير تو باشد . ما " الا الله" را بد فهميده ايم . كلا همه چيز را طور ديگري فهميده ايم ...

خدايا ما روحمان آنقدر آزاد است كه گاهي از لايه اوزون مي زند بالا . مي رود و با سفينه هاي فضايي ناسا بر خورد مي كند . آنها هم براي انتقام مي آيند و تمام جنوب لبنان را با خاك يكسان مي كنند .  كلا روحمان آزاد است !

روحمان آنقدر آزاد است كه ديگر روح پوشش را نمي پوشد و عريان است . 

خدايا ما جسممان هم آزاد است . آن قدر آزاد كه ديگر در شلوارهايمان جا نمي شود . آن قدر آزاد كه ديگر در كفش نمي رود و با نخي بين انگشت شصت و سبابه پا تحملش مي كنيم . آن قدر آزاد كه ديگر دست خودمان نيست !

خدايا ما خيلي بنده ايم . ما ته عبديم . ما در نهايت آزادي به سر مي بريم و هيچ مشكلي نداريم . خيالت راحت . كارمان را خوب بلديم . اصلا برو . ديگر لازمت نداريم . اين جا امن و امان است . آرامش بر قرار است .

جان ها كه داده شده ، خون ها كه ريخته شده ، "حزب اللهي؟ " هم كه داريم ، جوان هم كه داريم؟ و ... اصلا الآن بهترين زمان براي آزاد زيستن است . اگر مي خواهي بروي برو ... هوا هم بس نا جوانمردانه گرم است.

 

تا ميان گور رفتم دل گرفت ... ( جاي شهداي كنكور هم خالي : شهيد محمد مسيح مهدوي )

/ 4 نظر / 5 بازدید

توی گیومه

وااای ... ! از زور خوشی ، دل"مان" هوس پرحرفی و وراجی کرده و چندان سر شنگ و کیفور شده "ایم" که از خدا و از همه دنیا و همه آدم هایش به کنار ، دیده و (بیشتر وقت ها) ندیده ، خوش"مان" می آید ، چه برسد به "خودمان" ! به روح"مان" ! سیری و پری چنان از تمام"مان" بیرون می زند که ترشحاتش روی روح"مان" را سفت گرفته ، اصلا روح پوش می خواه"یم" چه کار ! ؟ خیال"مان" "جمع" است ؛ صعود ، حتی جرات نمی کند طرف های "خیال" روح"مان" پیدایش شود ! ... خسته ""ام"" .... ، آهای صاب خونه ، ! به کجای این شب تاریک بیاویز"م" قبای ژنده خود را !!! ؟؟؟ ،،، ؛؛ ........... بی درد شده "ایم" ... انقدر بادکنک باد کرده "ایم" که دیگر حتی خود"مان" هم باد کرده "ایم" ! روح"مان" دارد می ترکد از این ور ، از آن ور هم چنان سفتش گرفته اند که ... بیچاره روح"مان" و بیچاره تر روحدونی "مان" ! ببین "من" هم گذاشتم ،ات، بین دو تا ویرگول !

همون قبلی

راستی این یا اباصالح المهدی این کناره خیلی بهم چسبید ... گذاشتمش برای دسکتاپم ...

محمد

هه . هه هه . هه هه هه . هليامين . شنيده ام که اگر گوشتت را آب کنی توبه ات قبول است ! آب«اش» کن . يا مهدی ادرکنی و لا تهلکنی حرم شيبتی علی النار از بخت شکر دارم و از روزگار هم چرا ظرف مرا بشکست ليلی؟ چون من مجنون نست«ي»