شعرهایی که به‌ترند... (۱۵)

به تو مشتاقم و در [وادیِ] دوستیِ تو [سرگشته و] حیران؛
دل در هوای تو دارم و خشنودی‌ات مطلوبم است؛
دیدارِ تو نیازم است و جوارت خواسته‌ام
و نزدیکیِ به تو منتهای آرزویم؛
پس در تنهایی‌ام هم‌دمم باش...

|إلیکَ شَوقی و فی مَحَبَّتِکَ وَلَهی؛ إلی هَواکَ صَبابَتی و رضاکَ بُغیَتی؛ رُؤیَتُکَ حاجَتی و جِوارُکَ طَلَبی و قُربُکَ غایَةُ سُؤلی؛ فَکُن أنیسی فی وَحشَتی.../ مناجاتِ خمسَ عشرة؛ فرازِ هشتم، مناجاتِ مریدان|

/ 2 نظر / 7 بازدید
سمانه

مصیبتی کشیدم تا خدا دوست شد باهام. تمام مناجاتها زیبا هستند واقعا.

وهاب

چه خوب که در دوستی حیران باشیم.