شعرهایی که به‌ترند... (۴٩)

گرچه سزاوارِ رحمتِ تو نیستیم، ولی «تو» سزاوارِ آنی که بر ما و همه‌ی گناه‌کاران، از فضلِ گسترده‌ات ببخشایی. 

|إنْ کُنّا غَیرَ مُستَوجِبینَ لِرَحمتِک، فأنتَ أهلٌ إنْ تَجُودَ علینا و علی‌المُذنِبینَ بِفَضلِ سَعَتِک./ دعای ابوحمزه‌ی ثُمالی|
/ 1 نظر / 30 بازدید