شعرهایی که به‌ترند... (٣٨)

مرا به آن‌چه [که] به دیگران عطا کرده‌ای، میازمای
و آنان را به آن‌چه [که] از من بازداشته‌ای [به آفتِ سرکشی و تکبّر دچار مکن].

|لاتَفتِنّی بماأعطَیتَهُم ولاتَفتِنُهم بمامَنَعتَنی./ دعای سی‌وپنجمِ صحیفه‌ی سجّادیه|

/ 0 نظر / 5 بازدید