کمی آن‌طرف‌تر!

از مردمکانِ خسته‌اش پیدا بود
در فکرِ معاش و لقمه‌ی فردا بود

دردا! حلب‌خانه‌ی او سقف نداشت
شب‌های تمامِ سالِ او یلدا بود +

/ 3 نظر / 7 بازدید
حکیم

خواندم!

مجيد

من كه لذت بردم.