شعرهایی که به‌ترند... (۳۲)

از تو ناامید نخواهم شد،
زیرا درِ بازگشت به سوی خود را به رویم گشوده‌ای.

|لاأَیْأَسُ مِنکَ و قَد فَتَحتَ‌‌لی بابَ‌التَّوبَةِ إلیک./ دعای دوازدهمِ صحیفه‌ی سجّادیه|

/ 0 نظر / 6 بازدید