شعرهایی که به‌ترند... (۱۰)

ای آن‌که گره‌های ناگواری‌ها به تو گشوده شود،
از پیش‌گاهت مهربانی و گشایشی دل‌خواه به من ارزانی کن.

|یا مَن تُحَلُّ بِهِ عُقَدُ‌المکاره، هب‌لی مِن لَدُنکَ رَحمةً و فَرَجاً هنیئا./ دعای یا مَن تُحَلُّ (از صحیفه‌ی سجّادیه)|

/ 0 نظر / 4 بازدید