شعرهای تضمینی!

بیا اتاقم را به‌پیپ* بکش

ریه‌هایم

بوی تورا می‌دهند هنوز...

-

* شأنِ نزولی دارد به صمیمیت و سادگیِ یک‌ مرد

K

تنهایی و من و شب و شعر و ماه؛

واج‌آراییِ زنده‌گیِ من

کم دارد همیشه

"تو" را...

K

دقیق نمی‌شوم _

در آینه،

مبادا

این غبار*

از من باشد...

-

* دقیق‌تر بنگر این غبار از آینه نیست

خود این منم که در آیینه از غبار پُرم

فاضل نظری

K

یا پُرم کن

یا تمام شو

ای غم!*

-

یا چشم بپوش از من و از خویش برانم

یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

فاضل نظری

/ 1 نظر / 5 بازدید
اناردل

یا چشم بپوش از من و از خویش برانم...