تکرار

اسفند کلاغِ آخرِ قصّه‌ست؛
خواب‌مان می‌برد و باز
صبح می‌شود و
                    بهار و
                            روز از نو...
/ 2 نظر / 21 بازدید
ساناز صلح دوست

صدايش گم و گور مي‌شود بين چه‌چه بلبلان بهار صداي قارقار كلاغ