مسافر

ارتفاعاتِ بندپیِ شرقی؛ نیراسم

پنجه در پنجه‌ی کوه
آفتاب را پی گرفت و به آسمان زد؛
ابر،
همه‌ی اتفاقِ آن‌روز بود.

پی‌نوشت: «عکس» را از بلندای بندپیِ شرقی (نیراسم) گرفته‌ام.

/ 3 نظر / 5 بازدید
مجيد

عكس نو مبارك!

بالاتر از ابرا وایسادین ازشون عکس گرفتین؟

نازنین

واااای... چه بهشتی! زیبایی زیبایی تمام اتفاق آن روز بود...