بی‌وتن

زمان یعنی مرثیه‌ی زیستن...
(بیوتن، رضا امیرخانی)

/ 2 نظر / 51 بازدید
یاسین

ممنونم که هنوز مطالبم رو می‌خونی و ممنون‌تر که اگر نقصی دیدی میگی مدتیه کمتر وب می‌نویسی به درس و دانشگاه مشغولی؟ موفق باشی التماس دعا

دشتْ‌بان

مرثیه‌هایی که... ادامه‌ش یادم نیست! ولی مطمئن‌م جمله‌ی تأمل‌برانگیزی بود. بخّدا!