:

از دیدِ چاهِ عاشقِ تنهای درمانده
مکرِ برادرهای یوسف مایه‌ی خیر است!

/ 7 نظر / 6 بازدید
میترا

توفیقات تصادفی همیشه مطلوبند... و یا اینکه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد... ممنون، خیلی قشنگ پرداختین....

یک لیوان انار

briliant

بانوی آبان

به قولی ... عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد ...... زوایه دید متفاوتی داشتید .... جالب بود ...

احمد بابا آسارانی

کم دقتی کردم و یادداشت دوستان قبلی را ندیده بودم که تکراری شد. منظور من از عدو همان کار مکر برادران یوسف بود. در خصوص حس چاه به برادران نظر شما کاملا صحیح است و جذابیت کلام را می افزاید.

نيلو

نيمه پر ليوان!

نيلو

نظر شما محترم است و متین و کاملا درست؛ اما منظور من، زاويه ديدِ راوی و شاعر بود و نه نگاهِ چاه. گرچه ممكن است پاسخ دهيد كه شاعر خود را همان چاهِ عاشق، تلقي كرده است و البته محتمل است و مي پذيرم.