و دریای بی‌طوفان مگر هست؟

عشق دریاست و هوس طوفان
وسیع و عمیق هم که باشی باز
                              موجِ این طوفان
                                                 -در اوج-
به پایان‌ت می‌رساند...
/ 1 نظر / 5 بازدید
سعیدی

دریای طوفانی مرگ و هلاکت مسافر را خطر میکند و دریای آرام مسافر را در آرامش به مقصد میرساند دعا کنیم مسافر دریای بی طوفان باشیم