-

خط می‌زنم بر تقویم
که پُر است از تکرارِ روزهای بی‌تو
خط می‌زنم بر بوم
اندوه به شعرم کشیده می‌شود
خط می‌زنم بر خودم
تو می‌شوم
خط نمی‌زنم بر تو
او می‌شوی...
/ 0 نظر / 6 بازدید