اشکالِ مختلفِ هبوط (2)

درختِ پُرمیوه‌ای که دستِ هیچ ره‌گذری بدان نرسید،
عضوِ اتاقِ بازرگانی بود و سهام‌داری بزرگ!

/ 2 نظر / 4 بازدید
تهران 1390

گفت سرخ پوست ها که بر قطار مسلط شدند، به تماشا بنشين و صدای انفجار را بشنو و آتش را ببين

شکلات

کاش شما و امثالتان که طبع شعر و روحیه ی مذهبی دارید. اشعاری می سرودید و وقف مداحان می کردید. که ارزش گریه ی امام حسین را پایمال نکنند.