بغض‌های بی‌مجالِ رهایی

گاهی بٍغض‌هایی هست در گلوی آدم که هیچ‌کارش نمی‌شود کرد. نه کُنجی هست در دست‌رست که بباری و اشکت مستورِ دیوارهایش باشد و نه هم‌دلی نزدیکت است که بگویی و بشنود و بفهمد. هم‌این‌جور ابرِ بی‌قرارِ بارانِ بیخِ گلویت را باید با خودت حمل کنی و حمل کنی و حمل کنی و هی نشتی‌هایش را با دست‌مال پاک کنی، تا شاید نهایتاً «زمان» این دریای بی‌آرام را از موج و تشویش بیندازد و قرار بگیری. گاهی باید بغضت را گم کنی. باید صدایش را نشنوی و نبینی‌اش.

من آدمِ نوشتنِ خصوصیّاتم برای عموم نیستم. کم‌تر می‌شود که دردها و غصّه‌ها و بغض‌هایم را علنی کنم. یا لااقل خیلی «رو» و فهمیدنیْ سرِ دست بگیرم‌شان و فریادشان بزنم. خیلی که بخواهم افشای سِرْ کنم، تئوریکش می‌کنم و در قالبِ یک نظر و نقد و موضوع و متنی فکرشدنی، مطرحش می‌کنم مثلاً در وب‌لاگ. آدمِ کددادن‌های بی‌مورد و به‌اشتراک‌گذاریِ بلاوجهِ درشت و ریزِ زنده‌گی‌ام با دیگران نیستم. همیشه‌ی خدا هم نقد می‌کنم این‌‌ را که بعضی‌ها مسائلِ خصوصیِ زنده‌گی‌‌ و درد و مصائب و گرفتاری‌های‌شان را این‌همه لو می‌دهند. به‌نظرم می‌رسد که لزومی ندارد ما عینِ مصائب‌مان را مطرح کنیم به صورتِ عمومی. وقتی پای مصادیق به نِک و ناله‌های‌مان باز می‌شود، وقتی درد و غم و ألم‌های موقّتی و زودگذرمان را بیان می‌کنیم، می‌مانند در ذهنِ مردم. بعد روزی می‌رسد که دیگر آن ألم نیست، امّا آن ذهنیّت باقی مانده است. حالا توضیحِ این ماجرا خودش طولانی‌ست، حرفِ من چیزِ دیگری‌ست و برای هم‌این به قولِ جلال «رها می‌کنم».

بغضی داشتم و دارم از جنسِ هم‌این توضیحاتِ بندِ اوّل. شرایطم هم جوری‌ست که مجالِ رهاکردنِ بغض را ندارم. هی این اشک و آب‌ریزشِ بینیِ نالوطی نشت می‌کند و من آثارش را محو می‌کنم. هی خودم را می‌زنم به فراموشی و موسیقی (تنها چیزی که در دست‌رسم هست فعلاً)، امّا باز دست‌مال‌لازم و چهاردیواری‌لازم می‌شوم. خلاصه بدوضعی‌ست. گفتم بنویسمش در وب‌لاگ که هم شاید کمی آرام شوم و هم ثبت شود تا شاید فرداروزی یادم بیندازد امشب را و غمم را بغضم را. ای داد...

/ 4 نظر / 5 بازدید
منِ او

گاهی بغض ها آن قدر سنگین و گلوگیرند که حتی زبان هم تاب و تحملش را ندارد. این بغض ها را فقط باید خورد، باید قورتش داد تا کنج دل. آن جا که بغض های پیشین رفتند. این وقت ها، آدمِ گفتنِ غم هایت هم که نباشی، وقتی چشمت دیده شود، گوشه ای از غمت هم جلوه می کند. نمی دانم رابطه چشم و اشک و دل چیست. اما هر چه که هست به نظرم زبان هیچ جایی در این رابطه ندارد. اما کنج دیوار ...

یک من

حالا فکر کنید یک نفر دوسال تمام چنین وضعیتی داشته باشه. نه مجال گریه و نه بیانی برای غم.

سید علی

غم اگر غم باشد، باید بگذاری در وجودت ته نشین شود."دُردی کش" که شوی در شأنت "انّما..." هم فرود می آید. و اینکه دادن "دیتا"ی خام به موجودات دو پا که "تخیل"شان منجمد شده، چه سودی دارد؟! خوب است که هنوز می توانی بغض کنی.خوب است که نشت اشک،هست.خوب است...

سید علی نبوی

راستی،نیاز هست که بگم من سید علی نبوی از قم نیستم و سید علی نبوی از مشهدم؟! [سوال] مخلص آقا