محرم

با هم صدا کردند ماتم‌های عالم را...

گاهی محرم‌های درون آدمی زودتر از محرم بیرونی اتفاق می‌افتد...

بلندمرتبه‌ شاهی ز صدر زین افتاد...

زهرا روی قبر حسین...

 

/ 4 نظر / 6 بازدید
؟؟

محرم تنها ماهی ِکه احساس دلتنگی در عین نزدیکی دارم.... به او... به اونها....

میرزای سدهی

... سلام ... دوباره آمده ام آپم ... محرم کاش دانشگاهها تعطیل بود برای تبلیغ و هجرت و من یهاجر الی الله... دلم هوای خلوت کرده ... راستی طلبه شده ام!!! این روزها آسمان می نوشم حس خوبی دارد ... یاحق

انار دل

مبارک(یعنی با برکت و مستدام)

میرزای سدهی

... سلام ... ممنون از محبتت ... دانشگاه نيستم خيلي كم معمولا آخر هفته ... راستي طبق معمول مي پيچاني؟ ولي بگويم ٨/٨/٨٨ بليط داريم براي پابوس ... البت فردا هم! ... بيا دوست دارم ببينمت هرچند غريبه شده اي! نه! شده ايم!!! ... ياحق