به بهشتی، مطهری و همه‌ی گواهانِ این طریق...

سکوتی مملو از فریاد بودی
طلوعی در شبِ بی‌داد بودی
شهیدِ جبهه‌های علم و ایمان
تو در تدریسِ عشق استاد بودی

/ 1 نظر / 4 بازدید
براده

امیدوارم که ناراحت نشوید اما به نظرم فوق العاده شعاری بود و مناسب حال برخی مراسم رسمی.فقط کسی را کم داشت که می گفت: تکبیر!{ یا :صلوات!}. بیت اولش بهتر را می شد یک جوری تحمل کرد اما بیت دومش واقعاً غیر قابل قبول بود از کسی که به نظر مدت کمی نیست که قلم می زند. من توی همین چند دقیقه ای که کار شما را خواندم سعی کردم و این واژه چینی را به وجود آوردم:  تو خورشید شب تاریک بیداد زدی بر جهل ها و ظلم فریاد تو رفتی با شهادت رو به معبود تو را هر سال باید خاطر و یاد مثلاً شعر است(با عیب و ایرادات تکنیکی احتمالی ش) اما من اگر باشم هرگز چنین کاری را منتشر نمی کنم. امیدوارم تلقی دخالت نکنید اما به عنوان یکی از خواننده های وبلاگتان تاسف می خورم بابت این آسان گیری ها .به نظرم یک وسواس ممدوح اگر وجود داشته باشد همین وسواس در گفتن و بیان کردن،بای نحو کان، است؛چه در مضمون و چه در قالب و شکل و ظرافت.البته ناگفته پیداست حرف های امثال من پیشنهاداتی هستند که منتقل می شوند و بس شرمنده اگر کمی با صراحت توام شد.