دوستت دارم

نه زمینی در در دستِ راست دارم
نه ستاره‌گانی در دستِ چپ؛
به بهای بهانه‌ی کوچکِ تهِ قلبم امّا،
                                              باورم کن...

/ 2 نظر / 4 بازدید
صادق اسدی

بهانه دروغی بیش نیست به‌سبب یقین بزرگ قلب کوچکت باورت می‌کنم

نيلو

گستره زمین و ستارگان آسمان ، در برابر عظمت آن بهانه كوچك ته «قلب» سر فرود آورده اند ! مي تواند باور نكند؟!