کل شیء هالک إلا من أخذ طریق‌الحق

هبوط -میراثِ ماندگارِ پدرم آدم- قصه‌ی انتخاب بود. انتخابِ عقل و ادراک و آگاهی. من، این قصه‌ی همیشه در تکرار را هرچند که نوعی سرپیچی و تمرّد خوانده‌اندش و مایه‌ی رانده‌شدنِ بشر از فرازگاه به فرودگاه می‌دانند، دوست دارم.

چه افتخاری بیش‌تر و بالاتر از این‌که فرزندِ پدری هستم که سختی‌کشیدنِ عاقلانه را بر راحت‌بودنِ عابدانه ترجیح داده است؟ این مکتب و مسیر راهی‌ست که همه‌ی خوب‌های عالم هم رفته‌اند و به آن سفارش کرده‌اند. با همه‌ی وجودم ارج‌ش می‌نهم و می‌بال‌م به انتخابِ پدرم آدم و مادر حوّا و سعی می‌کنم از این مسیرِ نیک به هیچ فرع‌راه و بی‌راهه‌ای هبوط و نزول نکنم که گفت: پدران‌م همه سرگشته‌ی حیرت بودند/ من اگر راه به جایی ببرم ناخلف‌م!

/ 2 نظر / 4 بازدید
زينب

نوت يكي از دوستان، روي مطلبت در گوگل ريدر: همه ی ایراد متن این است که عابد بودن را عاقلانه ندانسته؛ این می شود که به گناه بزرگ حضرت آدم می بالد!! و بقیه هم لایک می زنند / به دوستی این نوشتار را نشان دادم، گفت به قول شهید مطهری بعضی اسلام سرایی می کنند نکنید بزرگواران! دین، این نیست؛ ذوق ادبی تان را جایی دیگر خرج کنید، وقتی که دینی نوشتن تان مردم را به بیراهه می برد

احمد

من رو یاد میر شکاک انداختی من اگر راه به جایی ببرم ناخلفم :دی