از فرامینِ در تنهایی (١٨)

دست از صداقتت برندار. تو عاشقی، پس بر طریقِ «وفا»یی و وفاداری اقتضائش حرکت در یک جهت و راه‌ندادنِ تردید به دل است. خسته نشو، ناامید نشو، نایست، به عقب نگاه نکن، نگذار گمان‌ها به تو راه پیدا کنند، استواری کن بر نهجی که هستی و حُسنِ نیّت داشته باش. محاسبه‌ای اضافه‌تر از آن‌چه بر عهده و گرده‌ات هست، نداشته باش. کارِ خودت را انجام بده، بادْ موافق بوزد یا مخالف فرقی نکند برایت. «عشق» سلوکی‌ست که آگاهانه انتخابش کرده‌ای و سالک وظیفه‌مدار است، نه معادله‌گر.

/ 3 نظر / 5 بازدید
سیمین حسینی

سخت است خیلی سخت است این فرمانها [ناراحت]

سیمین حسینی

درست میفرمایید. انشاءلله.