بوی پیراهنِ اصغر فرهادی!

«جداییِ نادر از سیمین» عنوانِ فیلمی‌ست که جایزه‌های مختلفی را از جشن‌واره‌ها و نهادهای مختلفِ سینمایی (در سالِ جاری) در ایران و جهان بُرده است. فیلمِ خوش‌ساختِ «اصغر فرهادی» با اقبالِ زیادی در جهان روبه‌رو شده و علاوه بر فستیوال‌های رسمی، توانسته نظرِ منتقدینِ جدیِ فیلم را هم به خودش اختصاص دهد و در لیستِ پنج‌، ده، بیست‌ و پنجاه و صدتاییِ به‌ترین فیلم‌های اغلبِ آنان قرار گیرد.

فرهادی با زبانِ ایجاز و اشاره‌ و ریتمی معقول (نه کُند، نه تُند) فیلم‌ش را پیش بُرده و درامِ اجتماعی‌ش را پرداخت کرده است. فیلم در نهایت با تعلیقی به‌جا و مناسب به اتمام می‌رسد. دلیلِ این تناسب هم این است که تقریبا قبل از رسیدن به آن تعلیق، موضوعِ اصلیِ فیلم و پایان‌ش را می‌شود متوجه شد و درواقع منظورِ کارگردان فدای این تعلیق نشده است. این از ویژه‌گی‌های خیلی مثبتِ این فیلم است.

نادر، سیمین و ترمه اعضای یک خانواده‌ی چهارنفره‌اند که قرار است احتمالا از هم بپاشد. سیمین هم‌سرِ نادر است و مادرِ ترمه؛ او می‌خواهد از کشورش برود. مقدماتِ تحققِ این تصمیم را فراهم کرده و ویزای اقامت در کشورِ دیگری را برای خودش و خانواده‌اش گرفته.

محدودیتِ زمانیِ اقدام برای اقامت و فرصتی که دارد از دست می‌رود، پدرِ دچارِ آلزایمرِ نادر که با آن‌ها زنده‌گی می‌کند و نادر نمی‌تواند تنهایش بگذارد و نهایتا ترمه‌ای که متعلق به هردوی نادر و سیمین است -همه و همه- باعث شده‌اند کارِ این زن و شوهر به دادگاهِ طلاق بکشد. فیلم (بعد از تیتراژ که دست‌گاهِ فتوکپیِ دادگاه را نشان می‌دهد،) از جلسه‌ی دادگاه شروع می‌شود و توافقی که سیمین برای از ایران رفتن محتاجِ آن است و دلیلِ محکمه‌پسندی که برای جداشدن از نادر نمی‌تواند ارائه دهد. فیلم از امضاء اتمامِ جلسه‌ی بی‌نتیجه‌ی دادگاه واردِ بُرِشی از زنده‌گیِ این خانواده می‌شود.

راه‌پله‌ی خانه‌ی نادر و پیانوی سیمین که کارگرانِ حمل و نقل در حالِ پایین‌بُردن‌ش هستند، نشان می‌‌دهد که سیمین‌ تصمیم‌ش را برای جدایی گرفته است. صحنه‌ی بعدی (یعنی بستنِ چمدان) تأییدِ هم‌این مسئله‌ست. از طرفی انگار نادر هم خودش را برای این جُدایی از قبل آماده کرده؛ سیمین زنی را برای پرستاری از پدرِ نادر و رتق و فتقِ کارهای منزل -در نبودِ خودش- پیدا کرده و نادر دارد با او راجع‌به جزئیاتِ کار و هزینه صحبت‌ می‌کند.

تا این‌جا فیلم می‌خواهد یک تفاوتِ بارز بینِ سیمین و نادر را به بیننده نشان دهد. در دادگاه نادرْ سیمین را متهم می‌کند به این‌که بدونِ درنظرگرفتنِ شرایطْ قصدِ خروج گرفته و سیمین می‌گوید این (یعنی تصمیم برای رفتن) کاری بوده که با هم شروع کرده‌ایم. سیمین دوست ندارد دخترش در ایران بزرگ شود و آن را مهم‌ترین علت برای رفتن ذکر می‌کند. گویی سیمین دلیلی بر ماندن نمی‌بیند و هم‌این را از نادر هم انتظار دارد و از او می‌پرسد «یک دلیل برای ماندن بگو.» نادر می‌گوید «مثلا یکی‌ش پدرم» که سیمین می‌گوید «پدرت آلزایمر دارد و کسی را نمی‌شناسد. او نمی‌فهمد، پس برای او چه فرقی می‌کند؟» نادر می‌گوید «من پسرش‌م، من که می‌فهم‌م.»

فیلم نادر را مسئولیت‌پذیر و محکم نشان می‌دهد و سیمین را شکننده و نامقاوم. در سکانسی دیگر می‌بینیم که سیمین برابرِ غرولندِ کارگرانِ حمل‌ونقل و مبلغِ اضافه‌ای که طلب می‌کنند، کوتاه می‌آید و زیرِ بارِ پرداختِ هزینه‌ی اضافی می‌رود و این پول را از روی پولی که از کشوی اتاق درآورده می‌پردازد اما نادر در جوابِ پرستار که حقوقِ ماهیانه‌ی پیش‌نهادیِ نادر را کم می‌داند، کوتاه نمی‌آید و می‌گوید این در توانِ من است، تصمیم با خودتان.

در ادامه‌ی فیلم به زبان‌های دیگری باز روی این تفاوتِ کلیدیِ نادر و سیمین دست گذاشته می‌شود. نادر می‌خواهد ترمه را قوی بار بیاورد و طوری تربیت کند که بتواند در جامعه از حق‌ش دفاع کند (صحنه‌ی پمپِ بنزین). یا آن‌جا که نادر دارد از ترمه معنای دیگر و بعد فارسیِ عباراتی را می‌پرسد:

-متعبّد؟

-عبادت‌کننده، شُکرگزار

-بادیه؟

-بادِ تُند (نادر تصحیح می‌کند: بیابان!)

- نهضت؟

-جنبش

-(زنگ به صدا در می‌آید) زنگ؟

-راضیه‌خانم (نادر: نه‌خیر، ترمه: شوهرش، نادر: بله)

-ماکت؟

-نمونک

-کمپوت؟

-خوش‌آب

-گارانتی؟

-تضمین، ضمانت (نادر: این‌که عربیه، معادلِ فارسی؟ ترمه: خانم‌مون گفته. نادر: دیگه این جمله رو به من نگی‌ها! چیزی که غلطه، غلطه. هرکی می‌خواد بگه، هرجا هم می‌خوان نوشته باشن. برای گارانتی هم بنویسـ... ترمه: چیزِ دیگه بنویسم نمره‌مو کم می‌کنن. نادر: عیب نداره بابا، بذار کم کنن. بنویس: پُشت‌وانه و ترمه تکرار می‌کند: پُشت‌وانه...)

نادر به جزئیات و اطرافیان‌ش توجه می‌کند، سعی می‌کند از حق‌ش کوتاه نیاید، مقابلِ اشتباه بایستد و این را به دخترش هم یاد دهد. سیمین اما برای پیش‌بُردنِ کارهایش گاهی همه‌ی واقعیت را نمی‌گوید (مثلا به خانمی که برای کارهای منزل پیدا کرده نگفته خودش در منزل نیست و این برای آن زن ظاهرا نکته‌ی مهمی بوده). سیمین برای گرفتنِ حق‌ش پافشاری نمی‌کند، کوتاه می‌آید و سعی می‌کند از کنارِ مسائلِ این‌چنینی عبور کند و مهم‌تر این‌که دخترش را هم مثلِ خودش تربیت کند و بِبَرد.

فیلم از این تفاوتِ عمده سخن می‌گوید. از مسئولیت‌پذیربودن و نبودن، از مبارزه‌کردن و نکردن، از ایستادن و فرار، از راست‌گفتن و راست‌نگفتن. علاوه بر این نکته‌ی اصلی، فیلم می‌خواهد به مخاطب بگوید یک دروغ یا تساهل برای یک مسئله‌ی کوچک، می‌تواند باعثِ ایجادِ مشکلاتِ بزرگی در آینده شود (مثلا پولی که سیمین در مقابلِ طلبِ زورِ کارگرانِ حمل‌ونقل از کشو برداشت و بعدتر زمینه‌ی بروزِ مشکلاتِ بزرگی شد).

همه‌ی افرادِ فیلم -از نادر گرفته تا سیمین و ترمه و زنِ پرستار و شوهرش- به اقتضائاتی در جاهایی یا صراحتا دروغ می‌گویند، یا گاهی همه‌ی راست را نمی‌گویند. بعضی‌ مثلِ سیمین راحت‌تر، بعضی مثلِ نادر سخت‌تر و بعضی از روی سهو و بعضی برای دوست‌داشتنِ دیگری و بعضی به‌خاطرِ مشکلاتی که ممکن است از راست‌گفتن برای‌شان به‌وجود بیاید.

این موضوعِ اصلیِ فیلم و درواقع تمِ اصلیِ داستان بود. جُدا از این موضوعِ اصلی اما جزئیاتی هم به‌اشاره در فیلم گنجانده شده که حتما حائزِ اهمیت است و به‌نظرم در اقبالِ عمومی و جهانیِ این فیلم هم مؤثر بوده. مثلا در اوایلِ فیلم نادر را می‌بینیم که با ترمه فوت‌بال‌دستی بازی می‌کند. دخترِ کوچکِ خانمی که در منزل کار می‌کند به ترمه کمک می‌کند و نادر دستانِ پدرش را به کمکِ خودش گرفته. ترمه یک‌جایی دسته‌ی مربوط به رنگِ مقابل (تیمِ نادر) را می‌گیرد و به سمیه می‌گوید: «عیب نداره، تقلب کن!» بعدتر ترمه از پدربزرگ‌ش می‌پرسد: «آقاجون شما طرف‌دارِ کی‌این؟» که نادر جواب می‌دهد: «آقاجون مربیه، رو نیم‌کت نشسته!» این سکانس اشاره‌ای سیاسی دارد به اوضاعِ مملکت و نقشِ ره‌بر در منازعاتِ سیاسی بینِ دوجناح که البته ادعای من است و برداشت‌م از فیلم و روی آن هم پافشاری می‌کنم. یا ترکیبِ کلماتی که نادر به ترمه دیکته می‌گوید هم اشاره‌ای سیاسی-اجتماعی‌ست. متعبد، بادیه، نهضت، به جنبش که می‌رسد تصویرِ دیشِ ماه‌واره را می‌بینیم!!

از دیگر نکاتِ سیاسی-اجتماعیِ فیلم می‌توان به آن‌جایی اشاره کرد که در منزلِ مادریِ سیمین، نادر دارد با مادرخانم‌ش صحبت می‌کند و دورتر کسی دارد رسیورِ ماه‌واره را تنظیم می‌کند. آن شخص می‌گوید: «خانم نمی‌گیره این چندتارو، پارازیت روشه شدید!»

یا در دادسرا هنگامی که مادربزرگ دارد از ترمه تاریخ می‌پرسد. ترمه می‌گوید در زمانِ ساسانیان جامعه به دو طبقه‌ی اشراف و عادی تقسیم می‌شده که مادربزرگ بدل از «عادی» می‌گوید: معمولی.

این‌ها همه اشاراتِ سیاسی-اجتماعیِ فیلم است برای مخاطب، مخصوصا مخاطبی که با ذهنیتی خارجی این فیلم را می‌بیند. چون بعضی مسائل واقعیاتِ جوامع‌ند اما آدم‌هایی که درونِ آن جوامع زنده‌گی می‌کنند گاهی از سرِ اغماض یا گاهی از سرِ ملیت‌گرایی و وطن‌پرستی یا حتا مسائلِ سیاسی، سعی می‌کنند مشکلات‌شان را بپوشانند و فریاد نزنند. فرهادی اما در فیلم‌ش خیلی زیرِپوستی و ظریف تصویری از ایران ارائه می‌دهد که در جهان ایران را بیش‌تر به آن می‌شناسند. سانسور، عقب‌مانده‌گی، دودسته‌گی، قانون‌های قضاییِ ناکارآمد و ایراددار و جنبشِ اعتراضی مدنی.

در جای دیگری از فیلم، نادر به ترمه که از او خواسته بود برود و راست‌ش را در دادسرا بگوید، می‌گوید: «بابا قانون این‌چیزا حالی‌ش نیست، می‌گه یا می‌دونستی، یا نمی‌دونستی!». این یعنی در قانون چیزی به اسمِ صداقت تعبیه نشده و قانون همه را دروغ‌گو فرض کرده و اخلاقی وجود ندارد یا به عبارتِ دقیق‌تر قانون تخفیفی برای راست‌گویی قائل نیست. مکالمه‌ی نادر، خانمِ پرستار و شوهرش با آقای قاضی (بازپرس) در دادسرا هم نشانه‌ی این مدعاست. قاضی فقط در پیِ کشفِ صحت یا عدمِ صحتِ گفته‌ها از طریقِ «اقرار» یا شهادتِ شهود است و اعتنایی به توضیحات و خواهش‌ها نمی‌کند. مثلا آن‌جایی که قرارِ بازداشتِ نادر صادر شده، دادگاه هیچ‌ توجهی به این‌که پدر و دخترِ نادر باید شب را تنها باشند نمی‌کند و فقط «وثیقه» را می‌شناسد. این‌ها البته نقائصِ قانونیِ ما هست ولی الزاما همه‌ی تصویرِ جامعه‌ی ما نیست و این‌طور نیست که در جوامعِ دیگر هیچ نقصِ قانونی‌ای وجود نداشته باشد.

به‌هرروی، جداییِ نادر از سیمین در زُمره‌ی فیلم‌های خوب و خوش‌ساخت است و این انکارکردنی نیست. نه فرهادی را باید حذف کرد و نه فیلم‌های او را به چوبِ سیاست راند. حتا اگر فرهادی دیگراندیش باشد و طرف‌دارِ اصلاحاتِ مدنی و جنبشِ اعتراضیِ سالِ 88، باز هم بودنِ او و فیلم‌های او برای نظام و کشور ارزش‌مند است و لازم. فرهادی باید باشد و فیلم بسازد و حرف‌هایش را بزند، حاتمی‌کیا و دیگران هم باید باشند و بسازند و حرف‌های‌شان را بزنند. نه اُسکار و کن و برلین و سی‌مرغ الزاما چیزی به ارزش‌های یک فیلمِ خوب می‌افزایند و نه نداشتنِ این‌ها چیزی از ارزش‌های یک فیلمِ خوب کم می‌کنند. طبیعی‌ست جهان، ایرانی را بیش‌تر می‌پسندد که به ذائقه‌ی خودش و تعریفِ خودش نزدیک‌تر باشد و از این‌رو فیلمِ ایرانی‌ای را هم به‌تر می‌داند که به آن فضا نزدیک‌تر باشد. یعنی آکادمیِ اُسکار هیچ‌وقت به ذهن‌‌ش خطور نمی‌کند که «آژانسِ شیشه‌ای» هم می‌تواند فیلمِ خوبی باشد اما راجع‌به جدایی لااقل این ریسک را کرده.

تفاوتِ حاتمی‌کیا و فرهادی مثلِ تفاوتِ امیرخانی و معروفی‌ست. این اصلا اعجاب‌انگیز نیست اگر جهان معروفی را تحویل بگیرد و امیرخانی را نه. اصلا قصه، قصه‌ی دیگری‌ست. زبان‌ها مختلف‌ند و جهان‌ها مختلف. هیچ‌کس جای هیچ‌کسِ دیگری را نگرفته، حتا اگر خودِ آن اشخاص هم ندانند، در دو دنیای مختلف‌ند. من برای معروفی احترام قائل‌م اما بیوتن کتابِ من است، هم‌چنین برای فرهادی احترام قائل‌م اما آژانس فیلم‌م است. موفقیتِ فرهادی -به‌عنوانِ یک هم‌وطن- آرزویم است اما بوی پیراهنِ یوسف‌م را با هیچ عطر و ادکلنی عوض نخواهم کرد إن‌شاءالله.

/ 26 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سیدخلیل

سلام خوب نوشتی برادر خدا خیرت بده یاعلی

ابراهیم

بسیار زیبا بود آفرین به خصوص تفاوت فرهادی و حاتمی کیا

سارا

نقد خوبیست.در اینکه فرهادی رگه های سیاسی را در فیلمش گنجانده شکی نیست واین خوبست و جامعیت فیلم را می رساند. مخصوصا اینکه، به نظرم در انتهای فیلم تذکره خوبی میدهد.اگر نادر را نماینده ی اصولگرایان و سیمین را نماینده ی اصلاح طلبان ببینیم(که به نظرم ظاهره انها نیز تعمدا بازتابی از این امر بود) و ترمه و آینده ی او نماد ایران و آتیه اش، تذکره فرهادی این بود که اگر دغدغه ی هر دو جناح به واقع آینده ی ایران باشد، کلید در حفظ وحدت و عدم مفارقت است و اگر با لجبازی بر موضع خود پافشاری کنند اولین چیزی را که قربانی می کنند همان ایران و آینده اش است. کاری که نادر و سیمین کردند و با جدایی، ترمه را به باد دادند. هوشمندیه فرهادی این است که با پایان باز ی که برای فیلم می گذارد به هر دو طرف دستاویزهایی برای تفسیر به نفع خود می دهد. ....(ادامه)

سارا

....در خصوص نامه ی حاتمی کیا هم به نظرم توهینی در کار نبوده و لفظ تلخ مزاج ابدا وهن آمیز نیست و کیست که فیلم های فرهادی را تلخ نداند؟! پس نسبت دادن ذائقه ی هنرییش به او، توهین آمیز نیست. در خصوص عبارات بعدی نامه هم به نظرم وقتی فرهادی پایان فیلم را اینطور قرار داده که مردد بمانیم در انتخاب ترمه، پس اگر برداشتمان این باشد که ترمه مادر و رفتن را انتخاب می کند، به کار بردن این عبارات و تعبیر ها دور از انصاف نیست و نباید حاتمی کیا را به خاطره این برداشت تقبیح کرد. به هر روی کاملا موافقم که بودن هر دوی این اندیشه ها(چه از جنس حاتمی کیا چه از جنس فرهادی) لازم و خوب است. هرچند اندیشه ی حاتمی کیا ناب تر است.

سارا

جسارتاً، چند نکته در متن به نظرم آمد ،اگر مایل بودید تصحیح کنید. پاراگراف 3،خط اول گفتید خانواده ی4 نفره ولی 3 نفر را قید کردید و در پاراگراف بعد عضو 4 را ذکر کردید که بهتر بود در قبلی می گفتید. پ 4،خط 5، به جای دادسرا بنویسید دادگاه.خط 7 به جای اتمام جلسه بنویسید صورت جلسه پ 18،خط2 ،به جای دادگاه ،دادسرا.خط 7،به جای گواهی شهاد،شهادت شهود. (این نکته هم اضافه کنم اینجا، که توجه و پایبندی بازپرس به اجرای قرار وثیقه، نقص قانون نیست! بلکه اگر این حکم و ضمانت قانونی نبود قانون ناقص بود).

سارا

آنچه در خصوص نادر گفتید اشاره به ویژگی های شخصیتی اوست اعم از ایستادگی،پایبندی به اصول و اخلاقیات و مذهب و... که اینها را در منش سیاسی از شاخصه های جناح راست می دانیم و نه اصلاح طلبان. به همین دلیل چون اشاره ام به تقسیم بندیه سیاسی بود نه شخصیتی با برداشتتان از نادر موافق نیستم که اصلاح طلب به معنیه سیاسی باشد.به نظرم برداشتی که گفتم دور از ذهنتر از آنچه شما در خصوص برداشتی که از سکانس ،بازیه فوتبالدستی و اشاره به جایگاه رهبری داشتید،نبود. و اگر خانواده و واقعیته زندگیه آن را اشله کوچکتری از جامعه و واقعیته آن بدانیم (که قطعا اینطور هست) و نقش های خانواده ی مطرح شده را با توجه به کدهای ارائه شده ،به جناح ها بدهیم ،خیلی ساده به برداشتی که اشاره کردم می رسیم.به نظرم دربرداشتنه این مفهوم در فیلم جنبه ی کنایی ندارد و تاویلیست.....(ادامه)

سارا

در مورده پایان فیلم هم ،اشاره به برداشته خودم نکردم .(از فعل جمع استفاده کردم. و نمی توانید بگویید هیچ کس نبوده که همچین برداشتی از فیلم کند.نمونه ی بارزش جناب حاتمی کیا. و همچنین افراده زیادی که شاهد بودم از سینما بیرون می آمدند و می گفتند:"آخرش چی شد؟خوب کدومه انتخاب می کنه؟ " و این همان تردیدیست که اشاره کردم.)پس گرچه برداشته خودم این است که ترمه با پدر می ماند به خاطره نماهای آخر فیلم و نحوه ی نمایش دادن نادر و سیمین،اما توقع نیست همه برداشتشان این باشد و منظور فرهادی هم این نبوده که قطعیتی را به دستمان بدهد.به هرحال غرض از نگارشم صرفا بیان نظر است نه تحمیله آن و اصله بیان نظر هم نشان دهنده ی لذتیست که از خواندن متنی می بریم و با عباراتی این را به نگارنده منتقل می کنیم بابته قدردانی.همین

سارا

در خصوص نامه هم شاید چون از دیدگاه خودم و جنبه قانونی و عرفی نگاه می کنم آن را وهن آمیز نمی دانم و این نسبت را ناروا و بد نمی دانم.آنچه حاتمی کیا در دفاع از خود گفت بیشتر کنجکاوم می کند بدانم آنچه را به آینده محول کرده در فرهادی می بینیم یا نه.در مورده پایان فیلم هم گفتم و موافق نیستم که نخواسته بیننده را مردد بگذارد.مردد می گذارد تا فکر کنند

سارا

خواهش می کنم.اخلاقا ترجیح می دهم چه در دنیای واقعی چه مجازی ،تذکرات را در خفا بگویم.اینکه آن را علنی کنید یا نه بسته به رای خودتان است و حق شماست.در خصوص در نظر گرفتن اخلاقیات در حقوق هم باید بگویم ،انچه در حقوق وارد می شود احکام اخلاقییست که ضمانت اجرایی قانونی پیدا کرده و خواستگاه آن اخلاق است. و اگر بخواهیم اخلاق را با حوزه ی وسیع مده نظره شما اجرا کنیم هیچ قراری نباید اجرا شود چون همه مشکلاتی از این دست که مثلا فرزندش،مادرش،پدرش و....تنها می مانند را دارد و این منافیه اخلاق است!

سارا

خواهش می کنم.اخلاقا ترجیح می دهم چه در دنیای واقعی چه مجازی ،تذکرات را در خفا بگویم.اینکه آن را علنی کنید یا نه بسته به رای خودتان است و حق شماست.در خصوص در نظر گرفتن اخلاقیات در حقوق هم باید بگویم ،انچه در حقوق وارد می شود احکام اخلاقییست که ضمانت اجرایی قانونی پیدا کرده و خواستگاه آن اخلاق است. و اگر بخواهیم اخلاق را با حوزه ی وسیع مده نظره شما اجرا کنیم هیچ قراری نباید اجرا شود چون همه مشکلاتی از این دست که مثلا فرزندش،مادرش،پدرش و....تنها می مانند را دارد و این منافیه اخلاق است!