کودکی

لب‌خند را نابالغ
اشک‌ را بی‌مقدمه
سلام‌ را بی‌خداحافظ
نگاه‌ را پُرحیا
دوستی‌ را ساده
عاشقی را نابلد
زنده‌گی را
             آخ...
        پیر کاش نمی‌شدیم رفیق...

/ 3 نظر / 4 بازدید
حسنی

سلام پیر کاش نمی‌شدیم رفیق...