سوگند

به بودن‌م، به نبودم
به آن نسیمِ یواشی،
که بسته است وجودم
به‌رغمِ زردیِ رو‌ی‌م
به جانِ رنگِ کبودم
                        تو باد باش و بیا...

/ 0 نظر / 7 بازدید