رفته‌ها

به دستان‌م نگاه می‌کنم
جبرِ سال‌های هندسه
حسابِ سال و ماه را از یادم برده است؛
آه، بالِ پروازم می‌توانست باشد
این‌که ام‌روز، پُر از اندوهِ لمسِ تنهایی‌ست...

/ 1 نظر / 5 بازدید
سعیدی

گذشته چراغ راه آینده است ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است ببخشید که کنار شعر ادیبانه شما ، حرف من عامیانه است