فصلِ جدید

رها می‌کنم ادبیاتِ پاییز -برگ و باد و انار- را
از تو خواهم نوشت -باران-
                                    فصلِ مشترکِ فصول
                                    اشکِ همیشه‌ی ابر
                                    نورِ دلِ آسمان
                                    رحمتِ جاری
آری؛
از تو خواهم نوشت پس از این...

/ 1 نظر / 4 بازدید
ل.م

باران بر شهر من هم ببار!ببار..... دلت هوای باران دارد وآسمان انگار قصدباریدن ندارد!