خادم جمهور!

یا آه چهارمین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد است صبح نزدیک است راستی خادم جمهورم، نستله و کوکا و قس علی هذا تحریم شده اند یا...؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
دفاع مقدس

مي گفت: اگر كار غلط كردي ؛ اگر حق الله بود كه استغفار كن ،وقتي خودش آبرويت را خريده است خيلي هم شلوغ اش نكن ، لااقل عقل داشته باش خودت آبروي خودت را نبر! مي گفت :ولي در برابر حق الناس مرد باش! بلند بگو اشتباه كردم ، مي گفت: غلط كردم ! را براي همين مواقع گذاشته اند! ............ دفاع مقدس بروز شد!