تعین

پرواز می‌تواند سهمِ بال‌های پرنده‌ای باشد،
آرزوی درختی
یا تولدِ یک مرگ؛
تو که نه پرنده‌ای و نه درخت و نه زبان‌م لال...
بمان و بگذار، پرواز
                       معنای مبهمِ تنهایی نگیرد.
/ 1 نظر / 4 بازدید
نیلو

عنوان عالیه!