این رستخیزِ عام...

به یاسین که دل‌ش این‌روزها بهانه‌گیر شده:

محرّم هست و عاشورا هست و سرِ حسین هست و داغِ دل هست؛

کافی‌ست دنیا را کارزار ببینی و عشق را به خون بخواهی و جان را کفِ دست بگیری و جز زیبایی نبینی...

/ 1 نظر / 4 بازدید