تسمیه

می‌گویند: پاییز شده است.
من اما بر این باورم که:
خورشید، صراحت‌ش را از دست داده و لهجه‌ی ابر عوض شده‌ست.
باد قیام کرده و دلِ برگ شکسته‌ست.
نه، پاییز نگذاریم اسمِ این فراموشی را
                                     اسمِ جدایی‌ را
                                              اسمِ فصل را...

/ 2 نظر / 6 بازدید