موج...

به ساحلِ چشمانم قدم نهاده‌ای و من
ناتوانم از این‌که گریه‌ام را به استقبالت بیاورم؛
اقیانوسِ بزرگی که خزر را نمی‌خواهد تویی،
دریای کوچکی که به دلت راه ندارد، من...

/ 1 نظر / 6 بازدید