آن آبیِ مغموم

ارتفاعاتِ نیراسم/ البرز شمالی

نشسته‌ای و با ماه
خیال می‌بافی
از شهرها و خیابان‌ها و کوچه‌های روبه‌رو
و افکارِ یخ‌زده‌ی ما
آن پایین
رنگِ دامانِ تو را
با آسمان اشتباه می‌گیرد؛
آبیِ لطیفِ نگاه‌ت را نگاه دار...
/ 2 نظر / 4 بازدید
ل.م

به آبی لطیف نگاهت غبطه میخورم...چیزی که هیچوقت نداشته ام!