استقامت

به‌ رغمِ این‌همه

                باران و

                      باد و

                       مبادا و

                           سدّ و سنگ؛

     هنوز عاشق و مست‌م

                     هنوز هم دل‌تنگ...

/ 1 نظر / 5 بازدید

می تو!