آقای رئیس جمهور، به کجا چنین شتابان؟...

آقای رئیس جمهور!

دکتر محمود احمدی نژاد در جمع طلاب حوزه های علیمه ی مشهد

اظهارات اخیری که جناب رئیس جمهور در مشهد ایراد کرده اند - در جمع طلاب حوزه های علمیه -  مرا آشفت!

گرچه چیز جدیدی نبود، اما همین را بگویم که آقای رئیس جمهور دارید اشتباه می کنید...

اظهارات چند نماینده ی روحانی مجلس در این باره 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
ا-ح

خیلی نامردی خیلی!خیلی بی انصافی خیلی!این رسمش نبود به این تندی!خیلی بی انصافی.استناد کردی به سایت الف که ایراد های مسخره اش از احمدی نژاد زبانزد است .خیلی نامردی!من مشایی را قبول ندارم اما احمدی نژاد را قبول دارم و معتقدم دکتر معصوم نیست نباید ازش انتظار عصمت داشت منصفانه نقد کن نه اینقدر با تعنه و کنایه