کات

تاریخ کم‌رنگ می‌شود
                          زمان محو؛
کم‌کم سر و کله‌ی کودکی‌هایم پیدا می‌شود
ذوق‌هایم
         رؤیاهایم
                خنده‌هایم
کم‌کم تو
         شعر
              باران
                   درخت

کات می‌خورد

خواب‌م،
نیستی
کودکی نیست
ذوق نیست
رؤیا نیست
خنده نیست
باران و درخت حسرت می‌شوند به شعرم
                                                     کم‌کم.
/ 0 نظر / 8 بازدید