تکرار

اتاق تنهایی‌ست
چای تنهایی‌ست
شعر تنهایی‌ست
                      وقتی که نیستی
من تنهایی‌ست
ما تنهایی‌ست
اتاق تنهایی‌ست
چای تنهایی‌ست
شعر تنهایی‌ست...
/ 1 نظر / 5 بازدید
احمد بابا آسارانی

بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. باور هیچ کس تنهای مطلق نیست ، حتی آن لحظه که همه دنیا! تنهایمان گذاشته باشد