بی‌عنوان

اندازه‌ی غم‌های بزرگِ شاعرانِ شعرهای شگرفْ نیستم؛
نه،
شاعر نیستم!

/ 4 نظر / 4 بازدید
حکیم

مگر به غم است؟ یا به اندازه ی غم؟ شاعری ؟

حکیم

اگه شاعریو محور بذاریم شاید اما اگه غمو بزاریم ابدن!

زیتا ملکی

غم های هرکس برای خودش بزرگ است. اندازه ی غم های ان ها نه، اندازه ی غم های خودت که هستی...

نازنین

شاعر هستید! تبریک بابتِ این نگاهِ شاعرانه به دنیا. امیدوارم شاعرانه هم زندگی کنید.