کجایی سهراب؟!

«داداش!
گرفتاری که ناراحتی ندارد...
گرفتاری مالِ عشق است، مالِ رفاقت است...
فرمود البَلاءُ للولاء...» +
-
بُریده‌ای از فصلِ «زبان»؛ رُمانِ «بیوتن»/ رضا امیرخانی

/ 5 نظر / 5 بازدید
سعادت

درد و ع ش ق باهم هم قافیه اند!!!

یک لیوان انار

مخالفم سخت اشکالی که ندارد؟ مطمئن باشیم که ودمان را نمی گولیم؟

crawl into

کتاب داستان مزخرفی دارد.چند وقت بعد ازخواندنش می فهمی چقدر نویسنده به شعورت خندیده است.