رؤیا

«تنهایی» بیداریِ عمیقی‌ست
که همیشه خواب‌هایم را ناتمام می‌گذارد؛
چه‌گونه می‌توانم مرگْ -این خوابِ بی‌پایان- را دوست نداشته باشم؟

/ 3 نظر / 4 بازدید
مرتضا

خوب بود پسر/ از همون نوشته هات که که حسابی می ره توی مخ ادم:))

لادن

واقعا چگونههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ [گریه]