ادالت!!

مادرم شیر نداشت، غصه خوردم
پدرم خسته بود؛ مَرد شدم؛
فریاد به دنیا آمدم، ساکت از آن خواهم رفت.
/ 2 نظر / 4 بازدید
احمد بابا آسارانی

می توان چون قوی زیبا و فریبنده در گوشه ای تنها نماند و بی صدا نرفت. می توان اندیشه ای داشت . کاری کرد. که فریاد رفتن از فریاد آمدن رساتر همچو فریاد رسای 1400 ساله نیکو رفتن بلاجویان دشت عشق